Oerknal

Ons praat van ‘The Universe’ en ons verwys na ‘Moeder Aarde’ en ek wonder maar net waarom ons so halsstarrig weier om die Skepper van alles erkenning te gee?

OERKNAL

Jy sê vir my daar was ’n oerknal,

gevolg deur evolusie?

Jy wil weet hoe ek kan glo dat ’n Lewende Wese op ’n dag met ‘n bulderende stem uit die leë ruimte roep: 

“Laat daar wees”, 

en toe was daar?

Dan vra ek jóú: “Stap saam met my agtertuin toe.
Dan kyk ons na die eerste boom wat ons teëkom.”

Vertel my dan: 

Hoe sal ’n groot ontploffing in die buitenste duister hierdie takkie blare kon ontwerp met presies sewe blare so fyn gebalanseer en gespasieër? Hoe sou elke aartjie op dié heldergroen agtergrond geskets en die presiese kartelrantjie uitgeknip kon word?

Hoe sou ’n lukraak, kosmiese gebeurtenis iets met soveel detail en tog so eenvoudig kon skep? En dít met die doel om die mens te versorg met skoonheid wat sy gemoed sal lig, met verwikkelde chemie wat vir hom suurstof gee?

Sou ’n oerknal vanmôre aan my gedink het en dié klein stukkie liefde vir my kom wys het?

Dit is vir my goed om te kan dink 

daar was dalk ’n oerknal – 

Maar dan moet jy my sê

wie was dit 

wat die knoppie 

gedruk het?

The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the views of Safrea or its members.

Author

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *